'Filmosofi' = Kärleken till filmen via visdomen och tvärtom. Ett roligare sätt att bli klok!

                           Framtidens läromedel - en kunskapsrevolution

                           Dagens skolor är utformade för ett annat samhälle än det vi lever i idag. De kan liknas vid skolfabriker som tillverkar elever enligt löpandeband-principen. Undervisningssystemet måste därför omvandlas i grunden om det åter ska kunna bli relevant för en digital generation och som ska förberedas för framtiden. Skolans digitalisering är inte längre ett tillval, utan en nödvändighet. Det räcker inte med att köpa in datorer. De måste också fyllas med innehåll.

                           Läromedel står för mindre än en procent av den totala skolbudgeten och har alltför länge varit en bortglömd fråga för att lösa skolkrisen. När det gäller skolans digitalisering kan man få intrycket av att det satsas mycket pengar. Skolan investerar i datorer och siktar på 1 till 1-undervisning för att höja kvaliteten, alltså en dator per elev. I genomsnitt satsas 1 770 kr per elev på datorer, men bara 27 kr per elev går till digitala läromedel att fylla dem med. Tidigare försök att integrera teknik i skolan har inte varit genomtänkta och digitaliseringen har utan gediget innehåll bara varit ett tomt löfte.

                           Vi har utvecklat iMatematik för att bidra till en skola som inte halkar efter. Det har visat sig vara svårt att fånga upp elever med den traditionella läroboksundervisning som ännu används, men lyckligtvis kan barn och unga i vårt moderna informationssamhälle lära sig på ett nytt och effektivt sätt med hjälp av digitala hjälpmedel.

                           iMatematik är en utbildningsresurs som har utvecklats för att dra nytta av dagens IT-möjligheter och för att uppgradera klassrummen. Utbildningsresursen integrerar teknologi som redan behärskas av och tilltalar elever i grunden.

                           iMatematik har utvecklats med stöd i forskning och beprövad erfarenhet. Den ger elever större möjligheter att vara aktiva och problemlösande i sitt arbete. Den ger lärare ett tekniskt avancerat men lättanvänt hjälpmedel som är anpassat till dagens IT-samhälle och kompletterar traditionella läromedel.

                           Mats Hansson, kommunikatör på iMatematik AB