'Filmosofi' = Kärleken till filmen via visdomen och tvärtom. Ett roligare sätt att bli klok!

                           Idéhistoria - en introduktion

                           Den här introduktionen är såld till Lunds universitet och hittas på deras hemsida.

                           Idéhistoria (grundat under det mer otympliga namnet "Idé- och lärdomshistoria") introduceras här som allmänbildningens ämne. Det handlar om vilka föreställningar, tankar och idéer människor har haft om sig själva, samhället och världen genom tiderna.

                           Introduktionen ger en snabb genomgång från antiken till idag och avslutas med en övergripande bild av ämnet. Jag har själv skapat filmen och har en masterexamen i ämnet.

                           Då detta är en kort introduktion riskerar den i vissa fall att vara missvisande. Elementsläran skapades exempelvis inte av Aristoteles, utan vidareutvecklades av honom. Det är oklart när idén om de fyra elementen faktiskt uppstod. Både Empedokles och Hippokrates (ännu känd för den "Hippokratiska eden" som läkare tar) hade sina egna teorier om fyra element respektive fyra kroppsvätskor. I sin tur kan det diskuteras i vilken utsträckning Aristoteles faktiskt var influerad av dessa tänkare eller inte.

                           Till vilken grad historien kan och bör förenklas, eller om man kan prata om Historien med stort H överhuvudtaget, är intressanta frågor men de är likt många andra frågor utelämnade här. Se introduktionen som en öppning till ämnet, ett försök att få tag om den allt annat än enkla idéhistorien och idéhistorie-skrivningen, snarare än ett finalt utlåtande om vad idéhistorien är.


                           Missa inte: